Nhân tố phát triển đột phá cho Đà Nẵng - Đất Xanh Group | Đất Xanh Miền Trung
Hotline: 0919.662.138

Nhân tố phát triển đột phá cho Đà Nẵng

Đã 20 năm kể từ khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1997-2017), có rất nhiều nhân tố làm nên những thành quả mang tính đột phá đưa Đà Nẵng phát triển nhanh và cao hơn. Trong đó, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) và 10 năm sau, Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) đã tạo động lực và tiếp tục dẫn lối để Đảng bộ thành phố tạo nên những bứt phá ngoạn mục mang thương hiệu Đà Nẵng.

Nghị quyết trở thành hiện thực  

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) được ban hành, Đảng bộ thành phố đã bắt tay thực hiện ngay những nội dung chính nêu trong nghị quyết, đồng thời tìm tòi, sáng tạo những giải pháp cùng nhiều đột phá gắn với những cách làm tiên phong để đưa Đà Nẵng phát triển nhanh.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều cố gắng và đạt kết quả tích cực. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả bước đầu. Công tác cải cách hành chính được quan tâm và có nhiều đột phá.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 12-11-2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Kết luận số 75/KL-TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

3 năm bám sát chỉ đạo theo tinh thần kết luận, thành phố tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao với GDP tăng 8,8%/năm; tổng sản phẩm xã hội năm 2016 ước đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2013. Nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển mạnh mẽ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Giai đoạn 2014-2016, thành phố thu hút hơn 14 triệu lượt du khách, tăng bình quân 20,9% năm. Đến nay, có hơn 20 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Dịch vụ thương mại phát triển nhanh. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn 2014-2016 đạt 3,6 tỷ USD. Dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông ngày càng cao. Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, thành phố tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin. Kinh tế biển của thành phố giữ nhịp độ tăng trưởng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, kết quả đạt được qua 10 năm (2003-2013) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa IX) và 3 năm (2014-2016) thực hiện Kết luận số 75-KL/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị xuất phát từ nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, kịp thời chỉ đạo và triển khai quyết liệt, hiệu quả những giải pháp kích cầu đầu tư, tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện tốt cho các thành phần kinh tế chủ động vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện, tạo nên những chuyển biến tích cực và sâu sắc trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ và du lịch.

“Tình hình chính trị thành phố luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, bài học về sức mạnh đồng thuận của nhân dân luôn được phát huy cao độ. Nhờ đó, kinh tế-xã hội thành phố phát triển, quốc phòng-an ninh được củng cố. An sinh xã hội được đề cao. Xây dựng Đảng có những bước phát triển mới. Thành phố phát triển lên một tầm cao mới như như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1997-2017)”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

 Xây dựng “Thành phố 4 an”

Nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, tập trung vào 3 đột phát phát triển kinh tế-xã hội. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 75-KL/TW và Nghị định số 144-NĐ/CP-2016 của Chính phủ về cơ chế ưu đãi và đặc thù về tài chính và ngân sách dành cho thành phố Đà Nẵng. Thành phố tiếp tục ưu tiên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

 Phát triển theo trụ cột chính là trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch của khu vực, có môi trường xanh-sạch-đẹp, thu hút và phát triển mạnh ngành công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao, quyết tâm xây dựng thành công chương trình “Thành phố 4 an”.  

 Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, thành phố tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực và tìm ra các động lực mới để xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tập trung vào các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn; phát triển mạnh du lịch, nhất là du lịch cao cấp, hình thành trung tâm du lịch ven biển lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

 Thành phố sẽ đầu tư phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, trung tâm nghề cá, gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền biển, đảo ở khu vực; phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ đô thị và du lịch; xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng.

 Bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

 Song song đó, phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, phương thức lãnh đạo, lề lối công tác, coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thí điểm xây dựng chính quyền đô thị.

 

Tin tức đã đăng