Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ( phần 7 ) - Đất Xanh Group | Đất Xanh Miền Trung
Hotline: 0919.662.138

Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ( phần 7 )

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SAU CẤP PHÉP

Chương III

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SAU CẤP PHÉP

Điều 15. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Sửa đổi nội dung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Điều 31, Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với nội dung điều chỉnh như sau:

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình công cộng, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử (sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền), Công trình nhà ở riêng lẻ trên các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường từ 10,5m trở lên thuộc các dự án quy hoạch xây dựng và các tuyến, trục đường chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (danh sách các tuyến đường chính xem tại Phụ lục 1 kèm theo Quy định này); Công trình nhà vườn liền kề có sân vườn biệt thự (thay thế cho các công trình biệt thự) tại các khu dân cư quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. UBND các quận cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, các đường quy hoạch có lòng đường từ 5,5m(3,5m) đến <10,5m thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này;

3. UBND huyện Hoà Vang cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu vực thị tứ, thị trấn, trung tâm các cụm xã, mặt tiền tỉnh lộ 601(ĐT601) và 604(ĐT604), mặt tiền các huyện lộ, các đường quy hoạch có lòng đường rộng từ 7,5m đến < 10,5m trên địa bàn huyện Hoà Vang , trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều này;

Điều 16. Trường hợp các công trình kiến trúc phải báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng

Các công trình kiến trúc sau đây ngoài việc phải tuân theo các điều, khoản tại quy định này, còn phải có ý kiến thống nhất của UBND thành phố Đà Nẵng trước khi thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo.

1. Công trình thuộc nhóm 1 với quy mô tầng cao từ 09 tầng trở lên;

2. Công trình công cộng thuộc nhóm 2, 3 và 4 tại điều 7 theo quy định này (trừ Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng và các công trình tương đương);

3. Công trình xây dựng trên đất được UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê hoặc giao đất mà không thu tiền sử dụng đất;

4. Các công trình xây dựng bán kiên cố (có quy mô tầng cao công trình thấp hơn so với quy định) trên các tuyến đường chính;

5. Các công trình tôn giáo;

6. Các công trình kiến trúc đặc thù như Tượng đài, tranh tượng có tính biểu đạt cao… đặt tại các vị trí công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

7. Các công trình có vị trí là điểm nhấn kiến trúc, điểm nhạy cảm của đô thị Đà Nẵng.

8. Các công trình xây dựng khác không quy định trong Quy định này thì được Sở Xây dựng xem xét từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND thành phố thống nhất chủ trương trước khi thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo;

Điều 17.  Quy định quản lý sau cấp giấy phép xây dựng

          1. Khi chủ đầu tư có yêu cầu, Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư xác định chỉ giới xây dựng, các khoảng lùi công trình, cao trình nền nhà…trước khi chủ đầu tư tiến hành khởi công xây dựng công trình.

          Trong quá trình thi công xây dựng công trình, Cơ quan cấp phép thường xuyên theo dõi kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép được cấp. Khi phát hiện ra việc xây dựng sai phép hoặc không phép thì thông báo, phối hợp đơn vị có chức năng kiểm tra xử lý theo quy định.

          2. Đối với các công trình khác nhà ở, công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, các công trình điểm nhấn đô thị. Ngoài các hướng dẫn tại khoản 1 điều này, Cơ quan cấp phép có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng nơi đỗ đậu xe (gara ô tô) bảo đảm diện tích gara ô tô theo thiết kế được duyệt, kiến trúc công trình, tầng cao xây dựng theo nội dung giấy phép được cấp.

          3. Trước khi tiến hành cấp giấy chứng nhận tài sản gắn liền trên đất đối với các công trình khác nhà ở, công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, các công trình điểm nhấn đô thị. Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đề nghị Cơ quan cấp giấy phép kiểm tra nội dung hoàn công công trình như sau:

          3.1. Mật độ xây dựng, Chỉ giới xây dựng và độ vươn ban công, các khoảng lùi.

          3.2. Số tầng công trình, chiều cao công trình.

          3.3. Hình thức mặt đứng công trình.

          3.4. Diện tích gara ô tô theo thiết kế được duyệt.

          Thời hạn trả lời trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai phạm đề nghị khắc phục công trình trước khi cấp giấy chứng nhận (có văn bản xác nhận của cơ quan cấp phép xây dựng).

4.Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan cấp giấy phép đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân căn cứ Quy định này làm cơ sở xem xét cấp phép và chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện theo Quy định này trước khi cấp giấy phép đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh (kể cả các cở sở công trình đã có sẳn).

Tin tức đã đăng